نوشتاره‌ی پنجم

داستان و موسیقی

(لد زپلین و درگاه تاروت-گذری بر تلویح کارت‌های تاروت در خلق آلبوم‌های مفهومی-پویان دوبرا)

داستان و عکاسی

( روایت‌های جنگ از لنز دوربین-در دنیا نیاز به عکس‌هایی است که با داستانشان، دوباره جنگی تکرار نشود-
حورا شوشتری)

داستان و بازی

(نوشتن داستان یک بازی-چرا نوشتن داستان بازی‌ها معمولا کار سختی است؟-ویدا رستمی)

داستان و ترجمه

( سه قطره‌ی اضافی – شادمان شکروی)
( ابولهلی بدون راز – اسکار وایلد – ایلناز شیرعلیان)

داستان و سینما

( زبان و سینما- نشانه‌شناسی و آرای کریستین متز-امیرحسین بهروز)

داستان و جامعه

(چهارراه گلستان-برش‌های زمانی در تقابل با نقش عملکردی خیابان‌ها-مینا نباتی مقدم)

داستان و نقاشی

(زیبایی در عین سادگی-مروری بر نقاشی دنیای کریستینا-ترگل شیرعلیان)

تمرین نوشتن

(بدون عنوان- فایزه رحمانی)
(صف واکسن- سحر منصوری)

 

4,500تومان