نوشتاره‌ی هفتم چشم

داستان و سینما
(داستایوفسکی و برگمان- سکوت خدا : بررسی مفهوم خدا در آثار فئودور داستایوفسکی و اینگمار برگمان
-آرش ربانی)
داستان و جامعه
(زندگی در سال‌های کرونایی-چه اهمیتی دارد حال امروزمان را بفهمیم؟-حورا شوشتری)
داستان و بازی
(بازی ها، این بار برای نجات- از مواهب بازی‌ها -آنیتا جاویدیان)
داستان و نقاشی
(درس آناتومی دکتر نیکولاس تالپ-زهرا شاه‌حسینی)
داستان و عکاسی
(هنر قصه گویی در عکاسی-هر عکس در بطن خود، چه داستانی را روایت می‌کند؟ریحانه علیاری)
داستان و ترجمه
(عمل گلخانه‌ای-ترگل شیرعلیان)
(خوشحالی – آنتوان چخوف-ویدا رستمی)
داستان‌های ارسالی
(گل‌سر-مهرنسا اسفیدانی‌)

10,000تومان