نوشتاره‌ی سوم چشم

داستان و جامعه
( لاله زار در غبار- روایتی از چرایی جذابیت لاله‌زار قدیم و یافتن راه‌حل برای بازپس گیری آن-ترانه یلدا)
داستان و نقاشی
( شب زنده داران- تلفیق نقاشی شب زنده داران با برشی از یک زندگی-مینا نباتی مقدم)
داستان و موسیقی
(رفیق داستان خودت رو بچسب!-اهمیت داستان در روند خلق یک قطعه‌ی موسیقی-برنا شفیع‌زاده)
داستان و بازی
(پیشکش سنوا-مروری بر داستانِ بازی هل بلید با پرداخت دقیق به ابتدا، میانه و پایان آن-امیر کفشدوزان)
داستان و ترجمه
( شبستان – سحر منصوری)
( درمان سرماخوردگی – مارک تواین – ایلناز شیرعلیان)
داستان و سینما
( زبان و سینما؛فرمالیسم و نئوفرمالیسم-شرح رابطه‌ی میان زبان و سینما در بستر رویکرد‌های فکری مربوط به آن-امیرحسین بهروز)
داستان و عکاسی
( دیوار معلق-حکایت خیال‌پردازی توامان به همراه دیدن یک عکس-زهرا شاه حسینی)

4,500تومان