نوشتاره‌ی هشتم چشم

نوشتن
(مصطفی فلاحیان)
داستان و سینما
(داستان‌های بوکوفسکی و سینما- در جست و جوی ردپای سینما در ادبیات داستانی بوکوفسکی-
امیرحسین بهروز)
داستان و عکاسی
(مسیحیت یا راک اند رول-بیوگرافی یک عکس-مرجان احمدی)
داستان و جامعه
(زندگی مجموعه‌ای از حفره‌ها و دره‌هاست.-تمرین‌هایی برای بقا-ترگل شیرعلیان)
داستان
(سبزه‌های خانگی زیباترند- فیروزه آقا محمدی)
(چادر گلدار – مریم باران)
داستان‌های نوشته شده توسط کودک و نوجوان
( آشوب‌زده‌ها- دیانا ابراهیمی)
( گربه‌ی سیاه- آیرانا بامری)

10,000تومان

نوشتاره‌های پیشین