چشم اولین نوشتاره ی خود بنیاد است. به این معنی که در راستای به عمل رسیدن از حمایت مالی یا معنوی هیچ نهادی استفاده نکرده است. اگر چشم را دوست دارید و می خواهید از آن حمایت کنید تا همیشه برایتان هوشیار و برقرار بماند، می توانید روی یکی از گزینه های نوشته شده در صفحه ی حمایت کلیک کنید و به انجمن چشم دوستان بپیوندید.

گزینه حمایت خود را انتخاب کنید:

وقتی بر روی چشم سرمایه گذاری می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد.

90 درصد سرمایه گذاری شما برای هزینه ‌های جاری تهیه‌ی نوشتاره‌ها اختصاص می‌یابد. ( این هزینه‌ها شامل گروه‌های ویراستاری، طراحی صفحات، هیئت تحریریه، گرافیست و … می‌باشد.)

5 درصد سرمایه گذاری شما برای هزینه‌های وب سایت و صفحات مجازی اختصاص می‌یابد.

5 درصد سرمایه گذاری شما برای پروژهای آینده چشم ذخیره می‌گردد.

به ما بگویید که چه موضوعی برای شما بیشتر اهمیت را دارد ؟

[ErimaZarinpalDonate]